Notariusze
Agnieszka Zabłotna
Irmina Konkol

Aleja Wojska Polskiego 77/2
58-500 Jelenia Góra

Czynne:
od poniedziałku do piątku od 9 do 17
w soboty od 9 do 12 po wcześniejszym umówieniu

Kontakt:
+48 75 75 23 518
+48 75 75 22 469
+48 695 192 750

Mail:
zablotna-konkol@notariuszjelenia.pl

Karty informacyjne
do pobrania:

- umowy (PDF)
- spadki - akt dziedziczenia (PDF)

Karty informacyjne
do wypełnienia:

- umowy (DOC)
- spadki - akt dziedziczenia (DOC)

Notariusz sporządza czynności w siedzibie Kancelarii. W uzasadnionych przypadkach dokonujemy czynności poza Kancelarią z uwagi na stan zdrowia stron uniemożliwiający osobiste przybycie do Kancelarii lub charakter czynności dokonywanej z udziałem notariusza, np. zebrania wspólnot mieszkaniowych, zgromadzenia wspólników.

Zakres czynności wynikający z ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie:

  • umowy sprzedaży, darowizny, zamiany
  • umowy działu spadku, zniesienia współwłasności,
  • umowy o podział majątku wspólnego między małżonkami,
  • umowy majątkowe małżeńskie
  • ustanowienie służebności, użytkowania, hipoteki,
  • testamenty,
  • poświadczenie dziedziczenia po zmarłych
  • umowy spółek,
  • protokoły zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, protokoły zebrań wspólnot mieszkaniowych,
  • pełnomocnictwa, poświadczania podpisów, poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Umówione czynności wymagają uprzedniego dostarczenia do Kancelarii oryginałów dokumentów.

Rodzaj niezbędnych dokumentów zależy od charakteru dokonywanej czynności. Przykładowo przy umowach, których przedmiotem ma być nieruchomość niezbędny zawsze jest m.in. odpis z księgi wieczystej, zaś przy czynnościach dotyczących dziedziczenia wymagane są m.in. odpisy skrócone aktów stanu cywilnego.

Aby jednak nie wprowadzić Państwa niepotrzebnie w błąd, nie narażać na gromadzenie zbędnych dokumentów nie podajemy listy dokumentów, ponieważ zasadniczo każda czynność jest inna i z uwagi na swoją specyfikę będzie wymagać dostarczenia różnych dokumentów.

W każdej chwili na Państwa życzenie podamy Państwu informację jakie dokumenty i w jakich miejscach można uzyskać. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście.