Czynności notarialne

Kancelaria Notarialna Agnieszka Zabłotna i Irmina Konkol s.c. dokonuje między innymi następujących czynności:

Sporządzanie protokołów

Sporządzanie aktów notarialnych

umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku, umowy o dział spadku, pełnomocnictwa, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, służebności osobistych, gruntowych, przesyłu, testamenty itd.

Sporządzanie protokołów

Sporządzanie
poświadczeń

W tym zgodności dokumentu z oryginałem, poświadczenia lub wzoru podpisu, pozostawania przy życiu, daty pewnej.

Sporządzanie protokołów

Sporządzanie protokołów

Przyjęcia bądź odrzucenia spadku, spółek, wspólnot mieszkaniowych.

Sporządzanie protokołów

Sporządzanie innych czynności

inne czynności wynikające z przepisów lub którym strony chcą nadać formę szczególną: poświadczenia podpisów lub aktu notarialnego.

Sporządzanie protokołów

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych