Opłaty

Za wykonywanie czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), w obowiązującej obecnie stawce 23%.

Notariusz, poza taksą notarialną, pobiera w imieniu państwa dodatkowe podatki i opłaty, a następnie przekazuje je do odpowiednich instytucji państwowych. Są to: podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD) oraz opłaty sądowe. W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla zapewnienie pełnego komfortu naszych klientów zapewniamy możliwość płatności bezgotówkowych.